Case #53 - Previše pića ili previše davanja?


Tom je pio, previše, prečesto. To je radio dugo godina. Nekad je prestajao, nekad je počinjao ponovo.

Abi nije bila srećna, i postala je jasna oko toga da se stvari moraju promeniti. Problem je u tome što su se promenile – prestao je piti, bili su bolje neko vreme, onda nekako cela stvar je počinjala ponovo.

Abi je htela dobru vezu. Želela je povezanost, komunikativnost, iskrenost. Bili su zajedno dugo vremena, i ona nije htela samo da tek tako odbaci vezu. Zamerke nisu pomogle, ali ni praćenje obrasca. Abi je bila vrlo frustrirana. Tom nije mogao da ispuni promene koje je ona želela.

Nije bilo sumnje, Tom je imao problem sa alkoholom. Bilo je jasno da nije imao kontrolu nad time i da su njegovi napori da zaustavi to bili delotvorni vrlo kratko – ponekad 6 meseci i onda bi opet nastavio ispočetka.

Abi je delovala kao da radi sve što je mogla. Postavila se jasno. Postavila je granice. Dolazila je na terapiju zbog pomoći. Sa perspektive polja, zavisnost nije nešto 'u' osobi, već nešto 'u' porodici ili vezi. To održava više od jedne osobe, iako u ovom slučaju, Abi je pokušavala sve što je mogla da spreči situaciju. Njeno učešće joj nije bilo jasno – izgledalo je kao da ne želi ništa više od veze bez zavisnosti.

Abi je imala oca koji je bio kontrolišuć, koji nije cenio druge, čak i zao. Njena potreba za negovanjem, da bude saslušana nije ispunjena. Naučila je da bude devojka od pomoći, kao pokušaj da dobije neku vrstu priznanja.

Ovo u Geštaltu zovemo 'kreativno prilagođavanje'. To je tada imalo smisla, ali sad, kao odrasla osoba, Abi nalazi da je sve više i više u škripcu – kreativno prilagođavanje joj više ne pomaže. Identifikovala je to kao razlog što traži nekog da neguje – briga o drugima i njihovim potrebama. I to je ono što je ona radila sa Tomom.

Kako smo istraživali ovo, Abi je postala svesna da je njena zelja da pomogne sadržala nekakvo davanje poklona. Ako je davala ostalima, muškarcima, onda je bila potrebna, poželjna, i zato je istupala.

Ključno je bilo kad smo identifikovali da njena želja da pomogne bila i način manipulacije: 'Ako ti donesem nešto, trebaćeš me i nećeš me ostaviti'.

Ono što je važno je prekretnica – Abi je sad mogla da vidi jasnije ne samo Tomovo zavisno ponašanje, već i njenu ponavljajuću manipulaciju – daje da bi dobila, ili kako to zovemo u Geštaltu, 'profleksija'.

Ovo je primer koji zovemo iskrivljene granice – izgleda kao da se nešto daje, ali ustvari ispod toga leži motiv, pa je aspekt davanja uslovan, a ne bezuslovan. Ovo saznanje je bilo dramatično za nju – mogla je da vidi ne samo poznate šablone njegovog pića, već drugi šablon pored toga – njeno manipulativno davanje.

U Geštaltu radimo sa svesnosti, ali to nije samo 'ovde i sada', to uključuje svesnost našeg polja, sa svim složenim slojevima, i specijalno sa našim skrivenim šablonima ponašanja. Isticanjem toga kreiramo mogućnost ovladavanja tim ponašanjem – šta god je njegova prednost – i tako 'preuzimamo odgovornost' u Geštalt terminima. To je oslobađanje. Da vidimo sopstvenu manipulativnost daje nam opcije, dok uviđanje samo tuđih loših situacija/zavisnog ponašanja,ostavlja samo reakciju.

 Posted by  Steve Vinay Gunther