Case #101 - Saosećajno ne!


Vendi je živela sa svojim mužem i svekrvom. Deca su joj odrasla, a njena svekrva je imala Alchajmerovu bolest. Njen problem je bio u tome to je želela da razvije svoju duhovnost tako što bi imala više saosećanja za svoju svekrvu - Džoan, ali nije mogla da podnese način na koji joj je Džoan naređivala i pokušavala da kontroliše stvari u kući.

Stoga, prvenstveno sam istražio kontekstualne probleme - bilo je 'trebalo bi' u tome: 'Ona je stara i ima Alchajmerovu bolest, stoga bi ja trebalo da budem fina prema njoj'.

Pitao sam odakle dolazi ovo 'trebalo bi' - uvek postoji neki izvor. Vendi je rekla su u pitanju i socijalni i porodični izvori iz kojih se dobijala ove poruke.

Prva stvar koju sam uradio bila je da sam joj pomogao da napravi razliku između socijalnih zapovesti i duhovnih vrednosti. Veoma je lako da ove dve oblasti budu stopljene u jednu, što vodi kognitivnoj konfuziji, emocionalnoj zbrci, i ni psihološkom ni duhovnom zdravlju.

Naveo sam metaforu o pravu i etici - nekad se oni poklapaju, a nekad legalna akcija možda nije etična, i obrnuto.

Zatim sam uveo ideju da je moguće istovremeno povući granice i biti saosećajan - na primer, saosećajno reći 'ne'. I, zapravo, ukoliko Vendi ne nauči da ima saosećanja za sebe, neće biti u stanju da zaista bude saosećajna sa druguma.

Postavili smo scenario i zatim je Vendi ovo uvežbavala.

Osetila je veliko olakšanje kako je bežala od pritiska 'trebalo bi', bivajući u stanju da kaže 'ne' bez osećanja krivice, i istovremeno bivajući u stanju da praktikuje saosećanje kojem je težila.

Ovo je primer rada na duhovnim vrednostima, uz pomoć posmatranja kroz psihološko sočivo. Ovde očigledno postoje standardni terapijski problemi - diferencijacija od porodice, identifikovanje sopstvenog autoriteta, bivanje u stanju da razluči šta je dobro za nju a šta nije.

Istovremeno, važno je podržati duhovne aspiracije - a terapijski proces može da ponudi veoma unikatan način pomaganja osobi da uvidi svoje vrednosti u praksi. Ovo je potpomognuto i kognitivnim procesima, koji pomažu u razjašnjavanju, ali i eksperimentim,a koji daju priliku da se otkriju, u sigurnom okruženju, načini integracije duhovnih ideala i interpersonalnih granica.

 Posted by  Steve Vinay Gunther