Case #102 - Prijatna nagrada


Marta je bila depresivna. Porodični posao nije bio nešto za šta je ona bila veoma zainteresovana; nije želela da ide na posao, ali je osećala krivicu kada ne ode. Upadala je i vraćala se iz mračne depresije, generalnog nedostatka motivacije, i razmatrala je uzimanje lekova. Pokušala je sa terapijom, ali savetovanje joj je bilo 'samo pričanje' i nije joj pomoglo. Želela je pomoć pri uspostavljanju regularnog praktikovanja meditacije, ali nije imala raspored i nije mogla da uspostavi redovan ritam.

Prvenstveno, razjasnio sam da, iako ja mislim da duhovna praksa može biti od pomoći, verujem da ona treba da obavi psihološki rad i da su i jedno i drugo važni. Zatim sam se potrudio da nađem dobrog terapeuta kog bih joj preporučio. Mislim da je duhovno rešenje odlično, ali ne verujem da je generalno dovoljno samo po sebi, kao što mislim da i psihološki pristup ima svoja ograničenja i može biti potpomognut duhovnom praksom.

Zatim smo pogledali njenu situaciju. Pitao sam je za praktikovanje meditacije. Rekla je da koristi snimak vizualizacije, ali to joj nije mnogo pomagalo.

Važno je imati duhovnu praksu u kojoj uživate i koja vam zaista odgovara. Prva stvar koju sam predložio bila je da pronađe veoma dobru praksu meditacije. Dok vođene vizualizacije mogu da budu opuštajuće, one nisu nužno duhovne u smislu povezivanja na neki transcedentni način, pristupanja stanju koje je iznad uma i emocija.

Pitao sam je za duhovni okvir koji ima smisla za nju - važno je pronaći klijentovu filozofsku referentnu tačku (ukoliko je ima). U pitanju je bio budizam. Zatim sam pitao koji učitelj joj je bio značajan. Ovo nije uvek slučaj, ali je koristan izvor za identifikaciju. Imenovala je jednog. Pitao sam da li bi htela da ode kod tog učitelja i pita ga za praksu meditacije. Složila se. Sledeći problem je bio redovan raspored. Ovo je problem mnogima. Za nju, bio je pogoršan depresijom, ali i činjenicom da nije imala fiksan ili redovan raspored u životu.

Problem u depresiji generalno je nedostatak zadovoljstva (pored drugih sržnih aspekata, naravno). Zato sam joj predložio da se 'nagradi' svaki put kad meditira. Pitao sam je koliko dugo i koliko često bi htela da meditira, rekla je dva puta dnevno, po pola sata. Zatim sam potražio nagradu koja bi bila smislena i lako dostupna. Pitao sam je o njenim interesovanjima - o stvarima koje voli da uči - bile su to duhovne i psihološke stvari.

Govorio sam o tome kako sam ja uživao gledajući snimke ljudi koji pričaju o ovim temama, i ispitao sam da li bi to i njoj pričinjavalo zadovoljstvo. Ona se složila. Stoga sam predložio da se nagradi svaki put nakon meditacije, tako što će provesti neko vreme gledajući te snimke - koje bi nabavila na vreme.

Ovaj proces je uključivao bavljenje duhovnim korišćenjem različitih psiholoških intervencija. Jedna je bila izmamiti sredstva na njeno polje. Druga je bila utemljenje njenih interesovanja na način koji je skrojen po njenim potrebama. Konačno, iskoristio sam neke bihejvioralne elemente da podržim njene ciljeve. Geštalt može da radi na relacionom i egzistencijalnom nivou. Međutim, fleksibilan je, tako da može biti primenjen - kao kod mnogih terapeuta - da bi se pomoglo osobi da dostigne zdrave ciljeve.

 Posted by  Steve Vinay Gunther