Case #11 - Ojciec, matka, dziewczyna

 

John miał problem z poczuciem bycia w pełni oddanym swej dziewczynie. Nie był pewny jego związku. Miał sen. On i jego dziewczyna uprawiali miłość. Jego ojciec i matka byli tuż za nim. Jego ojciec był młodym, pewnym siebie i silnym mężczyzną. John był niepewnym, nie chciał sprawić, by zaszła w ciążę. Jego ojciec podszedł bliżej i John poczuł ulgę. Gdybyś był freudystą, miałbyś przy tym sporo do roboty, jednak my działamy inaczej, z Gestalt. Gestalt jest o integracji i posiadaniu, więc rozumiemy to jako części snu. Dają nam one dostęp do naszych własnych biegunów i jaźni. Poprosiłem go zatem o to, by „był" każdą częścią jego snu. Jako on sam był niepewny, powstrzymujący się. Jako dziewczyna był pożądający z całego serca, bez obciążenia. Jako ojciec był otwarty, o czystym umyśle, zdrowy. Jako matka był zwodniczy, tajemniczy, nie chcący być zauważonym, ukrywający siebie. Wszystko się układało – ojciec z dziewczyną, oboje pewni siebie, solidni oraz on i jego matka, oboje niepewni, miękcy, ukrywający się. To miało sens, ponieważ jego matka, gdy dorastał była wobec niego bardzo oziębła. Zaczął zatem badać tę oziębłość, w szczególności to, jak on sam był oziębły w relacjach z innymi, na różne sposoby. Sprawdziliśmy jak jego oziębłość manifestowała się w chłodnych relacjach z jego dziewczyną i z jego trudnością w oddaniu się. Badaliśmy jego oziębłość, którą on nazywał „emocjonalną pustką", jego nieczującą stroną. Połączył to z jego doświadczeniami z depresją, a szczególnie z bezsensownością. Wkraczając w świadomość jego własnej oziębłości było budujące, ponieważ mógł spostrzec, że było to coś fundamentalnego, co wpływało na jego związek. By to zmienić, będzie potrzebował znaleźć drogę do 'rozgrzania się' bez potrzeby czerpania tego z zewnętrznego źródła (dziewczyna). Bazuje to na zasadach świadomości, gestaltowemu pojęciu odpowiedzialności, byciu z „co jest". Jego oziębłość nie jest czymś, co się zmieni – jest to utrwalone w tym, jak co on sam wnosi do związku. Może jednak zwiększyć swoją świadomość, jego spektrum wyboru i zrozumieć, jak objawia się to w związku.

 Posted by  Steve Vinay Gunther