Case #11 - Otac, majka, devojka


Džon je imao poteškoća u osećaju da je čvrsto posvećen svojoj devojci. Nije bio siguran u vezi njihovog odnosa. Imao je san. On I njegova devojka su vodili ljubav. Njegovi otac I majka su bili iza njega. Njegov otac je bio mlad čovek, samouveren, jak.

On je bio nesiguran, nije želeo da ona ostane trudna. Otac je prišao, a on je osetio olakšanje.

Mogli biste da imate mogućnost za rad po sopstvenoj volji ako se baite Frojdom, ali mi radimo drugačije sa Geštaltom. U Geštaltu se radi o integraciji I posedovanju, tako da identifikujemo svaki deo sna. Oni nam daju pristup našoj polarnosti I sebi samima. Zato sam ga zamolio da "bude" svaki od delova sna. Kao on, bio je neodlučan, uzdržavajući se. Kao devojka, želeo je svim srcem, bez težine. Kao otac, bio je otvoren, jasan, zdrav. Kao majka, bio je obmanljiv, senka, ne želeći da se vidi, krijući sebe.

Došlo je do ravnanja – otac sa devojkom, oboje samouvereni, čvrsti, I on sa majkom, oboje nesigurni, nisu čvrsti, kriju se. Ovo je imalo smisla, jer je majka bila veoma hladna prema njemu dok je odrastao.

Zato smo istraživali ovu hladnokrvnost, a posebno, kako je on bio hladan u vezi na niz načina. Tražili smo kako se ova hladnokrvnost manifestovala u njegovoj "ohlađenosti" sa devojkom I njegovoj težini da se posveti.

Istražili smo hladnokrvnost, koju je on nazivao "emocionalna praznina", njegova nesigurna strana. Povezao je ovo sa svojim iskustvima depresije I besmisla.

Ulazak u svest o njegovoj hladnokrvnosti je bio osnažujuć, kao da je mogao da vidi nešto fundalmentalnošto je uneo u vezu. Da bi imao drugačije iskustvo, on će morati da nađe načine da se "zagreje", bez toga da to dobija iz spoljašnjeg izvora (devojke). Ovo se zasniva na principima svesti, Geštalt pojmovima odgovornosti I sa onim "što jeste". Njegova hladnokrvnost nije nešto što će se promeniti – to je ugrađeno u to kako će on uvoditi sebe u vezu. Ipak, on može da poveća svoju svest, broj izbora I da razume kako se to manifestuje u vezi.

 Posted by  Steve Vinay Gunther