Case #14 - Spavanje: držanje I puštanje


Džuli primećuje da, sedeći u grupi se oseća veoma opušteno I pospano.

Rekla je da je imala insomniju 20 godina. Pitao sam je šta se desilo za to vreme, a na je odgovorila da ima mnogo stvari, da je bila zauzeta I noje imala mnogo vremena za spavanje. Umesto da istražujem kontekst, odlučio sam da se fokusiram na njeno neposredno iskustvo, I da sprovedem Geštalt eksperiment. Objasnio sam da je spavanje vezano za puštanje stvari, I da ja je to radila u grupi, pa se osećala pospano.

Dakle, ako je to što ne može da spava redovna teškoća, ona je očigledno veoma uvežbana u zadržavanju.

Pozvao sam je da istraži puštanje I zadržavanje sa mnom, hvatajući me za zglob. Onda sam je pitao da mi pokaže kakvo puštanje je ona doživela na času, a zatim I kakvoje zadržavanje obično radila pre nego što bi otišla da spava.

Primetio sam da njeno zadržavanje nije bilo tako jako – uglavnom samo malo, sa dva prsta u sredini. Zato sam joj skrenuo pažnju na to I šitao da eksperimentiše sa puštanje. Nije joj bilo teško. Ovo je bio mali eksperiment, ali joj je dao direktno iskustvo o tome što ona radi I mačin kako da uradi nešto drugačije. Predložio sam da kada ide da spava bude svesna načina na koje zadržava, I da se seti kako je pustila moj zglob, I kako je pustila u grupi. Geštalt eksperiment se odnosi na iznošenje problema u sadašnjost I istraživanje na aktivnan, otelotvoren I kreativannačin. Gde god je moguće, ovo se dovodi u osnos između klijenta I terapeuta. Takođe pomaže da terapeut razume direkto šta se dešava, a ne samo ono što je opisano. Eksperiment pruža novo iskustvo I donosi svest o stvarima koje su bile prisutne ali ne I primećene ili bar detalj nije primećen. U Geštaltu, mi razumemo da kada dovedemo stvari u potpunu svest, one više nisu zaglavljene, nezavršene ili podeljene...integracija se odvija prirodno. Ovo je Taoistički koncept.

 Posted by  Steve Vinay Gunther