Case #18 - Mini odmor


Trudi je živela sa svojom ujnom I ujakom. Ujak je smatrao njeno zanimanje za psihologiju neozbiljnomm, pitiskao je da nađe posao, kritikovao što troši novac na radionice kao što je ova I rekao joj je da treba da se uda uskoro, jer ima 26 godina. Kada sam je pitao šta ona oseća u svom telu, obavestila me o bolu u ramenima.

Somatski, ovo je obično povezano sa prekomerenim osećajem odgovornosti.

Naravno, ona je pritiskala sebe mnogo o tim stvarima. Dobijanje posla, kojeg posla, I tako dalje. Pitao sam je šta želi da radi – terapiju. Ipak, osećala je da joj je potrebna praksa I životno iskustvo pre nego što bude spremna. Šitao sam je kada bi to bilo - "kada budem starija", odgovorila je.

U Geštaltu se uvek fokusiramo na specifičnosti, pa sam je pitao, sa koliko godina? Njen odgovor je bio 80. Onda sam je upitao kakav posao bi želela da radi u vremenu između. Bilo joj je teško da jasno razmišlja o ovome zbog pritiska koji je osećala.

Zato sam joj rekao da "uzme pauzu" od pritiska I da ode na mali odmor na 1 minut. Da samo bude prisutna sa mnom za to vreme. Primetio sam nešto u vezi nje, nešto što cenim. Zatražio sam od nje da uradi isto.

Ovo ju je utemeljilo na ovde I sada, dovelo je potpunije u odnos sa mnom, pružajući joj pozitivni priznanje ( izvestila je da nije dobijala ohrabrenje, već samo pritisak od njenih roditelja), I dovelo je u čulnu svest. Koristimo ove procese utemeljenja u Geštaltu da izvučemo ljude iz njihovih "priča" I šema. Ono što sam predložio je Geštalt eksperiment.

Malo se opustila, ali joj je bilo teško. Nije mogla sebi da da mnogo "odmora".

Proverio sam sa njom I došao, našao mesto na ramenima koje je bilo bolno u pritisnuo ga svojim prstom. To nije bila masaža, već više donošenje svesti o trenutku tenzije, I izoštravanje njene svesti o tome – toliko je navikla na to, da ovo stavlja u pozadinu. Onda smo ponovo pokušali kratak "odmor", koji joj je ponovo bio veoma težak.

Izrazio sam žaljenje što joj je to tako teško, I moju zabrinutost da neće doživeti duboku starost ako nastavi da stavlja toliki pritisak na sebe.

Ovo fokusira njenu svest o široj slici, I posledicama izbora da živi sa tolikim pristiskom. Takođe joj je dalo perspektivu da će joj ova navika da je obori na stazu koja ne mora biti ona koju ona zaista želi da odabere.

Geštalt, sve je u izboru.

 Posted by  Steve Vinay Gunther