Case #19 - Privlačnost I granice


Di je mlada žena koja govori o svom strahu. Rekao sam, čega se plašiš? Odgovor je bio, muškaraca. Zamolio sam da mi pojasni. Objasnila je da je želela mušku pažnju, ali da je takođe I uplašena toga.

Istakao sam, kao terapeut I učitelj, da sam I ja takođe muškarac. Rekla je sa jesam, ali da ona ne misli o meni na taj način. Moj fokus je bio na dovođenju problema ovde I sada, I u ovaj odnos. Hteo sam da koristim sebe kao instrument u procesu dovođenja više svesti o razvijanju iskustva u odnosu. Zato sam odgovorio da je čenjenica da sam muškarac, tako da to može biti korisno da se primeti kako je to bilo korisno za nju. Rekla je da je to strašno. Pitao sam zašto. Odgovor je bio, zato što bih mogao primetiti da je privlačna.

Šta je loše u tome? Zato što se mogu zaljubiti u nju, a onda stvoriti tešku situaciju koju nije želela.

Zato sam je zamolio da mi to kaže direktno " ne želim da se zaljubiš u mene, nisam na raspolaganju za to". Osećala se mnogo bolje zbog oglašavanja svoje granice. Onda sam se pojavio sa svojim iskustvom. Rekao sam – Ne želim ni ja da se zaljubim u tebe. Primećujem da si privlačna, I ta činjenica može da postoji unutar tvojih I mojih granica.

Zatim smo imali razgovorgde sam izneo neke izjave o tome kako je za mene to što je shvatam privlačnom, I kako je to za nju. Bila je na granici svog problema – želeći pažnju, ali u strahu od nje. Dakle, istražujući to na siguran način, ona može da ima iskustvo da bude u redu, da bude u stanju da odredi svoje granice I da ih izrazi, kao I da se suočava sa privlačnošću bez toga da postane previše.

Osećala se posramljeno u nekoliko tačaka ove diskusije, tako da sam prebacio fokus nazad na sebe I svoje iskustvo. Podelio sam da ni ja nisam video celu stvar veoma lakom – to je nešto što želim da izbacim iz svoje svesti ponekad. Tako da je bilo dobro da smo to pomenuli jedno sa drugim, I jednostavno iskusili spoj toga u sadašnjem trenutku, bez strahova da se otrgne kontroli. Ovo je bilo novo iskustvo za nju na više načina, I dalo joj je samopouzdanja da može da postavi granice, priča o temi, I da bude svesna onoga što možemo nazvati erotskim aspektom odnosa, bez toga da postane problematično.

Geštalt naglašava autentičnost, I to se koristi u procesima povećanja svesti I dovođenja ga u odnos.

 Posted by  Steve Vinay Gunther