Case #2 - 2. Koje su vaše granice?


Mladić je došao sa problemima o svojoj devojci. Bio je spreman na nastavak veze, ali je ona želela distrancu, i iako je rekla da ga voli, delovalo je kao da gubi interesovanje i želi da bude što menje uključena u vezu. On se osećao frustrirano i nije osećao da može mnogo da uradi u toj situaciji. Delovalo je kao da je lopta u njenom sudu, i da pored pristiska na svoju tužbu, on nije znao šta da uradi. Ona je bila neodlučna i nejasna o tome šta želi.

Zatim smo istražili ko je on bio u svemu tome. U gštalt terapiji, manje smo zainteresovani za pronalaženje rešenja a više fokusirani na povećanju svesti. Dakle, pitanje „ko si ti" u raznim situacijama je ključ.

Iako se činilo da je on u poziciji gde nema mnogo izbora, prvo mesto za početak je bilo da se pronađu njegove granice. Definisanje sebe je praćeno definisanjem granica.

Istražili smo pitanja kao što su

- Koliki je minimalan kontakt koji je dovoljan za tebe?

- Koliko si spreman da „čekaš", pre nego što nastaviš dalje?

- Koje je tvoje očekivanje nivoa lične interakcije?

- Šta želiš na dugoročnom planu?

- Dok si u ovom periodu odvajanja, koje su granice i pravila koje

važe za tebe i koje si pitao nju da ih se pridržava? Kroz identifikaciju ovih granica, bio je u stanju da vidi da nije samo u položaju „moljenja" već i da je u stanju da pronađe svoj položaj u vezi.

U Geštalt terapiji, vidimo granice kao veoma važne za unapređenje dobrog, jasnog kontakta. Postoje načini na koje razumemo izobličenje granica, i identifikovanje tih načina nam pomaže da razumemo načine na koje je klijent van ravnoteže i na koje se može naći u potpunosti u vezi.

 Posted by  Steve Vinay Gunther