Case #23 - Otac alkoholičar


Meri ima "probleme sa ocem".

Prvo sam proveo vreme uspostavljajući vezu sa njom. Rekao sam joj šta sam ja iskusio od nje već – da je entuzijazista, otvorena I od mog odgovora njoj, topla.

Pitao sam za njeno iskustvo sa mnom. Oseća se opušteno, misli da sam prijateljski nastrojen.

Upitao sam za razlike I sličnosti između njenog oca I mene. Razlike: on kritikuje koliko novca ona troši; pije previše s vremena na vreme, I ona brine zbog toga I govori mu to. Sličnosti: podrđava je I ohrabruje.

Ona navodi da joj se majka poverava, I da se žali na njenog oca I nezadovoljstvu koje oseća prema njemu.

Zamolio sam je da identifikuje osećanja u svom telu. Zakrčenost u grudima, napetost u leđima I vratu I neko zatezanje u stomaku. Provodimo neko vreme dok ona diše u to. Zatim projektujem sebe u njenog oca, zamišljajući šta bi mogao da kaže.

Igrajući njenog oca, kažem:

- "Želim da se povučeš; izbori koje pravim u mom životu su moja odluka; moraš da nastaviš sa svojim životom".

- "Želim da shvatiš ćemo tvoja majka I ja srediti stvari na svoj način, molim te ne opterećuj se sa našom vezom".

- "Ako se tvoja majka tebi žali na mene, želim da se povučeš I da joj kažeš da ne želiš da slušaš o tome".

Nakon svake od ovih izjava pitao sam je šta oseća; prijavila je da oseća da joj je laknulo.

Na kraju, zamolio sam je da diše potpunije uz to osećanja olakšanja I oslobađanja. Htela je da iznese još jedan problem vezan za njega, ali sam je zaustavio I rekao da samo bude sa tim osećanjem olakšanja neko vreme.

-

U ovom procesu počeo sam direktno sa osnovnom odnosa, jer sam znao da je njen problem otac, I hteo sam da istražim načine na koje sam I ja u takvoj poziciji. Radeći tako, lako sam se kretao u pravcu da vidim koji su njeni problemi I da li sam ih takođe iskusio.

Razlike I sličnosti su mi pomogle da definišem naš odnos I da se odvojim od njega, ali su takođe pružile tačku pridruživanja I ključ za uspostavljanje uzajamnosti između nas. Očigledno, porodični sistem je postavio nju u položaj roditelja, što nije zdravo.

Zamišljajuči položaj njenog oca, u mogućnosti sam da isporučim poruku o tome, što će verovatno imati uticaja na nju. Ovo je slično porodičnom izjavom konstelacije.

Očigledno, tu su problemi sa alkoholom, ali se ne možemo pozabaviti svakim odjednom, a najjasnija stvar je da ona mora da prestane da spašava svoj oca. Zato poruka koja se čuje od njega o obavezama egzistencije može joj pomoći da se povuče I usredsredi na svoje potrebe. Olakšanje je pokazatelj da smo na pravom putu. Polčetna somatska provera je obezbedila da imam osnovnu liniju I da mogu da pratim promene.

 Posted by  Steve Vinay Gunther