Case #31 - Kereskedelem szexért intimitást


Louis azt mondta, hogy hiányolja a szenvedélyt a kapcsolatában. Férje 5 évvel ezelőtt félrelépett valakivel, ami körülbelül egy évig tartott. Beismerte, térden állva könyörgött bocsánatért és lezárta a dolgot. Azóta az ügy lassan helyrezökkent, de még mindig van néhány dolog, ami nem hagyja nyugodni Louis-t.

Amikor a férje először beszélt neki az afférjáról, Louis eléggé higgadtan reagált és megkérdezte a férjét, hogy el akar-e válni tőle vagy sem. Az alku azonnali módja az volt, hogy felmérje a helyzetet és rendezze magában, kinek hol a helye a kapcsolatban. Ez egy jó kezdeti túlélő stratégiának bizonyult, Noha a későbbiekben szomorúságot. Az utóbbi időben pedig masszív dühöt érzett.

De ezt nem vetette fel. A férfi jelezte, akár el is hagyja őt (saját bűne ellenére is), ha sokat idegeskedik. Egyszóval attól tartott, hogy férje ezt akkor is megteszi, ha csak kifejezi érzéseit. Ez eléggé kikezdte őt. Ugyan sok pozitív dolog is van a kapcsolatukban, nem képes teljesen megnyílni párja felé, beleértve szexuális életüket is, amiben kicsit önmegtartóztató lett. Kérdeztem tőle, hogy hányszor szeretkeznek általában, azt felelte, hogy kb. 4-szer havonta. Azt is kérdeztem, hogy milyen sokat beszélgetnek, átlagosan fél órát naponta.

Kértem, hogy értékelje férje érzelmi intelligencia szintjét. 3-asra saccolta. Egyértelmű volt számomra, hogy nem fogja őt férje oly módon meghallgatni, amit elvár tőle ebben a helyzetben. Érzelmei kifejezésén nem sok értelme volt dolgozni, enyhíteni ugyan tudott volna a haragján, de nem igazán javított a meghittségen, mert ebben a helyzetben nem igazán volt várható semmi a férjétől Anélkül, hogy beszélne a férjével arról, hogy mi az, ami bántja, anélkül a kapcsolat kissé sekélyes maradna.

Gestalt nem igazán működik a "megbocsátás" irányába, bár együttérez azzal, hogy „miről is van szó". De ebben az esetben választások sora volt jelen, amiknek Louis nem volt tudatában. Louis tanár volt és arról számolt be, hogy módosított tanítói stílusán az utóbbi években, hogy megszabaduljon a „kellene és nem kellene"-fele attitűdtől, és rálelt egy fokozatos és nagyon jelentős változásra az osztálytermében: egyidejűleg volt úton saját maga felé.

Tudtam, hogy támogatta saját magát, nyilvánvalóan saját fejlődésén dolgozott. De ez nem nagyon jelent meg a párkapcsolatban. A megfigyelésem tárgya az volt, hogy párkapcsolati problémákkal foglalkozzam, sokkal inkább, minthogy intrapszichikailag foglalkozzam Louis-val, vagy akár interperszonálisan magammal. Szóval egy házi feladatot tanácsoltam neki. Ez alapvetően egy megállapodást tartalmazott: még több együttlét a még nagyobb meghittségért.

Azt javasoltam, hogy mondja a férjének, hogy több szexre és több közelségre van szüksége, és azt, hogy ennek megfelelően cselekedjen, amennyiben intimitást akar. Ahhoz, hogy elérjék a célt, minden nap fél órát kell együtt tölteniük, hogy fejlesszék az intimitást kapcsolatukban. Egy sor változást írtam nekik elő, pl. gyakorolják hitelesen az egymással való beszélgetéseket kis dolgokról is, olvassanak közösen könyveket és vitassák meg azokat, csináljanak hallgatógyakorlatokat érzelmi kifejezés gyanánt, teremtsenek alkalmat sérelmeik megvitatására, vagy csak egyszerűen együtt csináljanak dolgokat, ami hozzájárulhat a kötődés és a kölcsönös hűség kialakulásához.

Egyetértettem vele abban, hogy ez igazságtalan rá nézve. Egyszerre játszotta a tanárt, gyorsításra ösztönözte a párját csak azért, hogy dühét nyugodtan tudja kifejezni felé. Ez nem volt fair, mivel ebben az értelemben kétszer annyi munkát végzett. Mégis több más mellékhozadék is lehet sokféle módon, ami hozzájárulhatna céljaik eléréséhez egy olyan kapcsolat felé, mely több érzelmet és szenvedélyt hoz számukra. Az eredmény az lenne, hogy egy hullámhosszra kerülnének, semmint saját maga megismerése.

Ez a szemléletmód kiaknázta mindazt, ami az "egy személlyel történő munkát jelentette a párkapcsolatért. Ez azt jelenti, hogy előtérben tartjuk a kapcsolatot, miközben az ügyféllel dolgozunk, semmint csak önmagukkal foglalkoznánk; azt nézzük, hogyan tudjuk erősíteni a kapcsolatukat.

Jó néhány érzés, felismerés és történet van már a párkapcsolatok számláján. Mindent egybevetve az egyik út a változás felé a jelentős változtatás a kapcsolatban, semmint az egyéni tapasztalatokra hagyatkoznánk, ami az egésszel és nem az egyik résszel való törődést jelenti.

Eléggé haszonlesőnek tűnhetett a szex és a megváltozott viselkedés cseréjéről beszélni – mindazonáltal az emberek akaratlanul is ezt csinálják. Beismerni, amit az ember csinál, felhozni azt a kapcsolatban, beszélni róla, ez az, ami megadja a másiknak a választás lehetőségét Ily módon az efféle javaslat nem manipulatív, sokkal inkább tisztességes, valamint egy ehhez hasonló csere ebben az értelemben olyasvalami, ami erősíti a párkapcsolatokat. Bejegyezte:  Steve Vinay Gunther