Case #46 - Crvi


Felisiti je pričala kako ima košmare. U Geštaltu ne primenjujemo unapred postavljene interpretacije snova, ali košmari su često o agresiji; vidimo da su svi aspekti sna o onome ko sanja, tako da su košmari vezani za sopstvenu agresiju.

Felisiti je sanjala, što se može ponoviti u raličitim formama, sledeće:

Nalazi se u podrumu, i gaji crve. Na stotine i hiljade njih. Onda, u sledećoj sceni, povraća crve – njeno celo telo je puno njih. Uspela je sve da ih povrati sem jednog.

Sada, gledajući san, možemo imati ceo dan sa interpretacijama. Na najosnovnijem nivou, podrum je ono što je ispod i crvi evidentno se odnosi na nešto jako trulo u osobi.

ALI, mi ne idemo toliko daleko u Geštaltu.

Samo se bavimo sa onim što jeste, sa ličnim iskustvom, i njihovim značenjem koje formiraju iskustveno.

Pitao sam Felisiti da priča za svaku ulogu. Kao crv, pričala je o debljini, lenjosti i nemoćnosti.

Usamljeni crv koji je ostao u njoj je vikao da i on, takođe želi napolje.

Sledeća stvar je bila da se odigra taj deo. Pridružio sam se, i igrali smo se kao da smo crvi, šetajući okolo. Pričao sam joj da svi imamo neke crve u sebi – stvari koje ne želimo da otkrivamo drugima.

Pričao sam o nekim svojim crvima – mojim gadostima u određenim okolnostima, i dao sam joj neke primere U otkrivanju teškog materijala, važno je da terapeut vodi proces. U početku nije bila rada da identifikuje bilo šta takvo o sebi. Primetio sam izraz njenog lica – neka vrsta nevine devojke koja se duri. Prigovorio sam joj o tome šta sam video i oponašao je. Prokomentarisao sam joj – to nije nešto što radi neko sa crvima u sebi!

Ovo je suprotstavilo nju sa osobom koju projektuje i dovelo do želje da bude više originalna.

Navela je aspekte koji su nalik crvima, i priznao sam koliko je to bilo teško za nju. Onda je ponovo napravila isti izraz lica. Ovog puta sam ukazao na neposredno nepodudaranje, kao da želi da poništi šta je malopre podelila.

Ovo je podiglo njenu svesnost na vrlo direktan način o procesu odricanja. Geštalt svesnost je uvek o posrednosti – dovodeći do saznanja ko sam, istog trenutka.

Onda sam pozvao grupu da podele njihove 'crviće'. Ovo je dalje smanjilo sram Felisitinog izlaganja, i kreiralo povezanost u grupi, deljenjem dubljih ličnih tajni, i doživljavajući malo zabave u procesu.

 Posted by  Steve Vinay Gunther