Case #5 - Ljuti osip


Lijen je došla kod mene zato što je imala osip na licu kojeg nije mogla da se otarasi.

Pitao sam o nekim neophodnim informacijama – njenom životu, nivou stresa, zdravlju, ishrani, vežbanju i porodici. Bila je mlada – u ranim 20im i već je meditirala. Isprobala je mnoge zdravstvene tretmane, ali ništa nije pomoglo. Bila je tiha osoba, rekla je da je ljudi obično nisu primećivali, osim zbog njenog osipa.

Zato sam je zamolio da zamisli da je ona osip i da opiše sebe. Rekla je stvari poput:

• Crvena sam

• Ne mogu da se sakrijem

• Osetljiva sam

• Neću da odem

• Guram ljude od sebe

• Ružna sam

• Upaljena sam

Proverio sam sa njom šta je osećala u telu kada je izgovarala ove izjave. Prijavila je da se osećala osetljivo, vruće I neprijatno. Onda sam sa njom istraživao svaku izjavu. Rekao sam "pričaj mi o crvenom" I pomogao joj da otkrije šta crveno znači u njenom životu. Ispričala mi je o tužnom sećanju na Kinesku Novu godinu, sa mnogo crvene boje u okolini, I da se tada njen otac nije vratio kući.

Druge izjave su takođe izazvale priče. Kada je govorila o skrivanju, izrazila je kako je htela da se sakrije od svoje majke koja ju je tukla.

Pitao sam je o odgurivanju ljudi od sebe. U početku nije mogla da mi objasni – bila je veoma ljubazna osoba koja je uvek želela da uradi nešto za druge. Ali kako smo isšli dublje, postalo je očigledno da je bila "davalac" u odnosu da ne bi pustila ljude bliže sebi. Da biste prihvatili nešto od drugih potrebno je da im dozvolite da vam budu bliže.

Ono što je iziskivalo najviše energije je "odgurivanje ljudi od sebe". Tražio sam od nje da mi direktno kaže: "Želim da te odgurnem od sebe". Ovo je donelo mnogo energije, onda kada je prešla preko njene stidljivosti. Rekao sam joj da odguruje moje ruke, tako da može da otelotvori odgurivanje ljudi. U početku je to radila nesigurno, ali kasnije sve snažnije I snažnije. Sva njena energija je došla u njene ruke.

Pitao sam je šta je osećala: ljutnju. Tako da smo radili na njenom otelotvorenju besa. Video sam je samo dva puta, ali mi se javila nakon nekog vremena da mi kaže da se njen osip većinom iščistio, I da je ona bila u stanju da bude samopouzdanija u svom životu I odnosima.

 Posted by  Steve Vinay Gunther