Case #5 - Rozzlobená vyrážka


Přišla za mnou Lian, protože měla na tváři kožní vyrážku, jíž se nemohla zbavit. Ptal jsem se na nějaké kontextové informace – její život, úrovně stresu, zdravou dietu, cvičení a rodinu. Byla mladá – něco málo přes 20 a už meditovala. Vyzkoušela již mnoho léčeb, ale žádná jí nepomohla se vyrážky zbavit. Byla tichá a říkala, že si jí lidé, krom její vyrážky, nevšímají. Proto jsem jí požádal, aby si představila sebe jako tu vyrážku a aby se popsala. A ona na to:

• Jsem červená • Nemůžu se schovat • Jsem citlivá • Nezmizím • Odpuzuji lidi • Jsem ošklivá • Jsem zanícená Ověřil jsem, co cítila ve svém těle, když učinila tato prohlášení. Hlásila, že cítila citlivost, horkost a nepohodlí. Potom jsem u ní prozkoumal každé z prohlášení. Řekl jsem "pověz mi o červené", a pomohl jsem jí prozkoumat, co znamenala červená v jejím životě. Vybavila si smutnou vzpomínku na čínský Nový rok, se spoustou červené okolo, ale její táta se nevrátil domů.

I ostatní prohlášení plodila historku za historkou. Když mluvila o schovávání, nechala se slyšet, jak se chtěla schovat před matkou, která ji bila.

Zeptal jsem se jí na odpuzování lidí. Nejprve mi to nemohla vysvětlit – byla velmi zdvořilá a vždy chtěla dělat věci pro ostatní. Ale když jsme šli hlouběji, osvětlilo se, že ve vztahu bývala "dávající", aby lidem nedovolila se k ní příbližit. Přijímat od ostatních znamená nechat je přijít blíže. as we went deeper, it became apparent that she used being the 'giver' in relationship to not allow people close to her. SORRY, it doesn´t make sense to me here, is it? she used TO BE the 'giver' or she IS/WAS used TO being the 'giver'

Prohlášení, které vyneslo hodně síly bylo "odpuzování lidí". Požádal jsem ji, ať mi přímo řekne: "Chci tě odpuzovat". Tohle přineslo spoustu energie, jen co překonala svou plachost. Vyzval jsem ji, aby mi zatlačila do rukou tak, aby si mohla ztělesnit odpuzení. Zprvu to dělala ostýchavě, a potom silněji a silněji. Všechna její energie procházela skrze její ruce.

Zeptal jsem se jí, co cítila: vztek. Proto jsme pracovali s hněvem se ztělesňováním její zuřivosti. Viděl jsem ji jen dvakrát, ale po určité době mi hlásila, že se vyrážka téměř dala do pořádku a že byla schopná být asertivnější jak v životě, tak ve vztazích. Vystavil  Steve Vinay Gunther