Case #54 - Spajanje đavola i Boga zajedno


Anđelika je bila doktor, iako je nedavno promenila profesiju. Imala je dete, i čeznula je za još jednim, ali je isto tako bila uplašena da ima još jedno dete. Rekla je, posle našeg kontakta, da je vrlo zabrinuta kako je ja vidim. Rekao sam joj šta sam zapravo posmatrao, da kreiram nekakvu osnovu za povezanost...uključujući i prelepu narukvicu koju je imala, od njenog muža.

Bila je ginekolog, i kao deo svog posla obavljala je abortuse. Tada nije ništa osećala prilikom intervencije, to je bio samo posao. Ali onda, nije osećala radost kada je pomagala pri porođaju – to je takođe bio deo posla.?

Godinama kasnije, počela je sa terapijom, i došla u kontakt sa svojim osećanjima. To je uključivalo i bol pri izvršavanju abortusa. To nema ništa sa ideologijom ili ubeđenjem – to je povezano sa emotivnim uticajem prilikom abortiranja beba dugim preko decenije.

U skorije vreme imala je pobačaje i to je posmatrala kao vrstu kazne. Rekla je da oseća glavobolje, ali je ostatak njenog tela bio neosetljiv. Bilo je jako intenzivno dok je pričala o tome, plakala je. Predložio sam pauzu. Kada je prisutno mnogo emocija koje treba da se prihvate, osoba se odseče. Zato samo prodor u terapiju nije uvek dobro rešenje. Pauza je donela mogućnost da se odmaknemo nazad, i ja sam napravio kontakt za povezanost, govoreći kako ja to vidim – osećam veliku saosećajnost sa njim, i nemam negativne osude. To ju je malo smirilo.

Pitao sam šta oseća u svojoj materici. Rekla je – crnilo. Opet, intenzitet je bio mnogo za nju. Povlačila se u sebe. Pitao sam je da napravi kontakt očima – drugačije je bila potpuno zatvorena. Rekao sam joj da me je narukvica ponela da mislim da je višebojna – narukvica se sastojala od crnih perli, ali i kristala, i takođe od pink oblika. Rekao sam da je pink boja slična boji njene materice – kao doktor znala je da je to istina. Radeći to, prizemljio sam je više nego njena 'crna' projekcija i doveo do osećanja života, i krvi.

Dok smo pričali, stezala je pesnice, kad sam to istakao – postavili smo svesnost u ključnim tačkama izražavanja energije, dovodeći ih bliže površini.

Rekla je da oseća ljutnju. To se desilo više puta tokom našeg razgovora. To je ono što u Geštaltu zovemo 'figura u nastajanju', nešto paralelno sa trenutnim problemom. Na to se može fokusirati ili preuveličati. Rekla je da se oseća kao da je na tamnom mestu i da želi da izađe.

Ljutnja je znak dinamičke energije koja joj treba da napravi promenu. Ali samo sugerisanje kao što je udaranje jastuka nije nužno ono što klijentu treba.

Pitao sam je na koga je ljuta – na sebe, rekla je. Pitao sam je šta bi rekla sebi. Kazala je da se oseća kao đavo, i nastavila je da sebi govori kako je loša osoba, i kako ne zaslužuje da ima više dece.

Ponovo, predložio sam pauzu – ovo je bilo veoma bolno. Upitao sam je da li ima neka duhovna ubeđenja. Odgovor je, ne. Istakao sam da ako veruje u đavola, negde mora biti i Bog. Tražio sam neku vrstu spasa na tom đavolskom mestu. Istakao sam prirodu polariteta – deo Geštalta orijentisan ka svetosti. Složila se. Pa sam upitao nju da izabere dva objekta koja predstavljaju đavola i boga.

Držala se đavola, ali onda ga je smestila među simbol boga. Rekla je da je bog zaspao i da želi da ga probudi. Udarala je o pod, ali je nastavilo da se prevrće. Htela je da stane samo po sebi. Onda sam se ja pojavio kao 'božanska sila' i postavio ga uspravno. Pozvao sam je da bude predusretljiva prema figuri boga. Odjednom se umorila. Predložio sam kratak san. Kako se nagla ka meni, sugerisao sam da kad se probudi, moći će da oseti životnu silu u svojoj materici.

Odmarala se par minuta, onda je otvorila oči. Stvarno je bila u stanju da primi blagoslov života od simbola boga. Osetila je toplinu u svom telu i dobar osećaj u materici. Onda je postavila 'đavola' iza 'boga'... savršen simbol integracije. Potvrdila je da je u đavolskoj sili određena snaga koju bi mogla da koristi. U Geštaltu uvek želimo da otelotvorimo apstraktne stvari, u ovom slučaju to je bio polaritet. Trebala joj je prava vrsta podrške, i tada je mogla da dostigne cilj – integraciju.

 Posted by  Steve Vinay Gunther