Case #58 - Kada reči utihnu


Kad neko podigne mnoga pitanja, moramo biti otvoreni, da tražimo ono što zovemo 'figuralnim' u terminima Geštalta – određenu temu koja ima najviše energije.

Ono što je u fokusu sa Trevorom je u vezi sa njegovim sadašnjim životom. Imao je jako duhovno interesovanje, i u prošlosti je hteo da bude monah. Trenutno je u drugom braku, sa detetom, kome se podredio.Ipak, vrlo je nespokojan. Drugi pol koji se pojavio u odnosu na njegov smiren porodični život su 'planine'. Kako smo istražili to, postalo je jasno da one predstavljaju zov prirode, jednostavniji život, grljenje drveta, osećaj povezanosti sa zemljom, vreme za duhovne aktivnosti.

U Geštaltu nas veoma zanimaju polarnosti, pogotovo kad se 'razdvoje'. Radimo sa povećanom svesnosti i posedovanju obe strane.

Ispitao sam osećanja na obe strane – njegov porodični život i zov planina. On je bio ok sa izborom da zasnuje novu porodicu, ipak se osećao nezadovoljen, nespokojan.

Postalo je jasno da nije se u potpunosti pomirio sa tim životom koji je izabrao – bio je delom u njemu, i delom njegovo srce je imalo drugi san.

Proveo sam neko vreme sa njim, izražavajući da razumem njeve čežnje, i da sam proživeo isto u prošlosti. Takva povezujuća izjava je važna u Geštaltu – ne kao tehnika empatije već kao stvarna izjava humanosti.

Podelio sam mu svoja osećanja vezana za duhovnost, prirodu, porodičan život, gubitak moje slike kao monaha. Sedeli smo u dubokoj tišini nekoliko minuta. Nije bilo ništa za reći. Nisam mu mogao pomoći; napravio je izbor, i ovde su posledice. Nije bilo ni dobro ni loše. Bilo je i bolno i ugodno. Bilo je i dobitka i gubitka. Nije bilo potrebno da se snižava podražljivost, problema koji treba rešiti, nema interpretacije uvida za komunikaciju. Samo sastanak.

Onda, nešto se nečujno pokrenulo u oboma. Zahvalio mi je. Bilo je to dovoljno. Postoje trenutci u terapiji za priču, pomoć, istraživanje. I vremena da se bude šta jesmo. DA budemo sa drugom osobom na mestu gde nema rešenja.

Ovo iskustvo je emotivno produbljujuće i obojica smo se osećali duboko dirnuti. Trevor je razumeo i u potpunosti ispunnjen.

 Posted by  Steve Vinay Gunther