Case #71 - Tri želje


Navin je spomenuo da drži kreativne časove sa svojom ženom iz hobija. Bio sam zainteresovan kakva je ona osoba – jaka i moćna, rekao je. Pričao sam mu kako doživljavam svoju ženu, takođe jaku i moćnu.

Pričali smo kako nam je – postavljajući temelj za povezivanje. Pričao je o svom sinu, tinejdžeru, i vezi sa njim, koja je bila čvrsta. Istražio sam te teme iz perspektive obostranosti – deleći moj doživljaj takođe. Sa svakim pitanjem koje sam mu postavio, davao sam mu moj odgovor.

Navin je govorio o tome kako je težio da bude nekako pasivan u vezi, da se slaže sa ženom i šta ona želi, najvećim delom. Na primer, da idu u restoran koji ona želi. Ipak, jednom je njegov izbor bio drugačiji, jer mu je dosadilo isto mesto. Iznenadilo ga je da se ona složila sa njim.

To mi je ukazalo da je veza do nekog nivoa određena njegovim lakim prilagođavanjem. Podelio sam mu moje mišljenje, zasnovano na mom ličnom iskustvu.

Predložio sam eksperiment. Imao je tri želje, a za treću želju je morao da pita za još tri. Pitao sam ga da zamisli dan, od početka, i da navede stvari koje bi trazio, direktno, od svoje žene. Prošli smo kroz dan korak po korak...bilo mu je teško da identifikuje neke stvari koje je želeo...dao sam mu razne predloge da bi mu pomogao u razmišljanju. Polako je identifikovao razne trenutke u kojima bi tražio nešto, pravo do kraja dana. Ovo je bio jednostavan, ali vrlo važan eksperiment. U Geštaltu uvek nas interesuje da povećamo autentičnost, i da to iskoristimo kao podršku kvalitetnom kontaktu u vezi.

U ovom teškom eksperimentu, Navin je imao priliku da bude samopouzdaniji, da podigne glas za ono što jeste i ono što hoće. Ljudi mogu da budu opušteni u vezi, ali mi smo zainteresovani za dublje stvari u istoj. To se ističe kroz proces 'pokazivanja', onim što osećamo, što želimo i onim ko smo. To nam dopušta da budemo poznatiji i viđeniji, i pojačava intimnost.

U terminima polova, čini se da žene žele 'da budu glavne', ili žele da se njihove želje vide, čuju i da se odgovori na njih, ali postoji i ravnoteža – jer takođe žele da muškarac preuzme vođstvo na pravi način. U ovom eksperimentu smo kreirali sigurnu okolinu za Navina da proba ovaj način objavljivanja svojih interesa. Ovakvi eksperimenti uvek uključuju i nekakav rizik, čak iako su to samo umni eksperimenti. Oni predstavljaju novi način postojanja, otkrivanja i izražavanja sopstvenih aspekata koji su većinom u pozadini. Obično je sa procesom povezana i emocija – ili potisnuta ozlojeđenost ili uzbuđenje, i ponekad oba. Važno je da u bilo kom eksperimentu ne pratimo samo sadržaj, već da stalno proveravamo ton emocija.

 Posted by  Steve Vinay Gunther