Case #93 - Depresija u vezi


Teri je bio izgubljen. On je u vezi sa Dijanom nekoliko godina. Bilo je očigledno da se vole. Oboje su zainteresovani za unutrašnji život i imali su jaku vezu.

Ali, DIjana je bila depresivna. Uzimala je raznovrsne lekove. Pokušala je da ide na terapiju, ali joj to nije pomoglo. Imala je zahtevnu karijeru, zbog koje je bila zauzeta i pod stresom.

Iz nekog razloga, često su se svađali kada bi bili zajedno (ona je putovala dosta, a oni nisu živeli zajedno). Na kraju bi se uvek pomirili, ali je bilo veoma iscrpljujuće. DIjana je bila veoma kritična, dok je Teri bio opušten.

Dijana bi povremeno raskidala vezu, ali bi nakon nekog vremena ponovo stupila u kontakt, govorivši da joj Teri nedostaje.

Teri je bio prilično strpljiv, trudio se da im veza uspe, ali je bio iscrpljen. Bilo je više stresno nego hranljivo i činilo se da njih dvoje jednostavno ne mogu da budu zajedno na način koji je zdrav za njih.

Objasnio sam Teriju da je Dijana depresivna. Depresija je bila 'u vezi' i zbog toga je i on bio depresivan zbog toga što se dešava. On možda nije razmišljao crno-belo kao ona (što često prati depresiju), ali iz sistemskog ugla posmatranja, on je nekako bio uhvaćen u depresivno polje.

Šta je bila njegova uloga? Da bude od pomoći, da daje predloge, da pokušava da nalazi rešenja, da pokušava da racionalno razgovara o stvarima. Sve ovo deluje bezopasno, a i šta bi drugo čovek mogao da uradi? Ali u sistemskim terminima, obe osobe ko-kreiraju svoje polje. Ono što je očigledno je kako Dijana doprinosi. Ono što nije očigledno je kako Teri doprinosi.

Njegova spremnost da pomogne, ili strpljenje, na primer, su postali deo problema.

Tako da, rešenje za njega je da nađe način da izađe iz ko-kreiranog sistema - tako što će naći svoja ograničenja, izneti ih nereaktivno, biti proaktivan u odbijanju poziva u pomoć i prestati da bude toliko od pomoći.

Ovo je veliki zadatak, ali mu daje moć, umesto da zavisi od DIjane da se promeni - što se ne dešava - on može da radi na sebi.

Razgovarali smo o tome da, kada bi mogao da prihvati smisao za humor, dinamika bi se promenila u potpunosti. Istražili smo kako on treba da podrži sebe, da nađe načine da nađe svoj centar i sreću, da ne bi bio povučen u negativnost. Vežbali smo načine na koje bi mogao da se povuče od bivanja od pomoći u tolikoj meri i da umesto toga bude više ograđen - prepoznajući svoje potrebe i povlačeći granice svojih mogućnosti.

Teri se osećao mnogo jače, jasnije, i mogao je da vidi na čemu bi mogao da radi. Šta god da se desi sa vezom, ovo će biti korisno učenje za njega.

 Posted by  Steve Vinay Gunther