Case #4 - Sexy a celibátní


Tracey byla vdaná 12 let a měla dítě. V manželství byla šťastná . Se svým partnerem vycházela velmi dobře. Ale zřídka měli sex. Na začátku jejich vztahu odjela na rok do zámoří. Během té doby měla velice intenzivní sexuální románek. Utekla od něj pryč, vrátila se domů a vdala se. Ale dlouho jí trvalo, než měla zkušenost za sebou, a pořád se s ní nesjednotila.

V celostní medicíně je toto klasický příklad nedokončeného obchodu a polarit u obou "já". Zatímco mluvila o této věci, zeptal jsem se jí,co cítí teď. Tohle je klasická otázka z celostní medicíny. Měla hodně komplikovaných pocitů. Šli jsme do nich somaticky, přičemž jsme si dávali na čas s propracováním se smutkem, intenzitou a neuzeměnou povahou této zkušenosti. Není nutné jít do "minulosti", protože minulost je přítomnost a vše, s čím potřebujeme jednat, je nedokončená povaha minuloti, je nám k dispozici, abychom s ní pracovali nyní.

Též jsme krapet zapracovali na polaritě. Její divoce sexuální "já", a její šťastně vdané "já". Její překračování hranic v kontrastu s jejím konzervativním "já" nevystavující se rizikům. Při této konverzaci jsem ji přiměl, aby si vyměnila místa, zatímco hrála obě strany své polarity.

Také jsem zkontroloval pocity, které měla na obou stranách. Vyzval jsem každou stranu, ať kritizuje tu druhou: "jsi příliš divoká" , "jsi příliš nudná".

Po určitém povídání se tyhle dvě strany blíže sešly a shodly se na jakési zlaté střední cestě. Stává se to přirozeně, je-li aplikován správný typ podpory, a vede k začlenění našich oddělení, jak je nazývá Fritz Perls. Vystavil  Steve Vinay Gunther